Stowarzyszenie w swojej aktualnej formie zostało założone w czerwcu 2006 i swoją pracą dąży w szczególności, do zrealizowania dwóch celów: Zoo Eberswalde ma stanowić miejsce ochrony zwierząt i gatunków oraz miejsce edukacji ekologicznej i kreatywności.

 Cele te, nie byłyby możliwe do zrealizowania wyłącznie z publicznych środków. Zoo Eberswalde – podobnie jak wiekszość takich instytucji, jest zależne od wsparcia prywatnych inwestorów.

 Nasze stowarzyszenie jest organizatorem i powiernikiem prywatnego zaangażowania wszystkich członków, przyjaciół i fundatorów wspierających Ogród Zoologiczny Eberswalde!

zoo-eberswalde-foerderverein.de