Stowarzyszenie wsparcia

Całkowicie zaangażowany

Unia „Przyjaciele i sympatycy ogrodu zoologicznego Eberswalde e.V.” aktywnie wspiera zoo. Najważniejszym wydarzeniem każdego roku jest Wycieczka rowerowa tygrysa którego dochody w całości trafiają do zoo.

 

Stowarzyszenie w obecnej formie zostało założone w czerwcu 2006 roku i swoją działalnością stawia sobie dwa cele: utrzymanie i promocję ZOO w Eberswalde jako miejsca ochrony zwierząt i gatunków oraz jako miejsca edukacji ekologicznej – zwłaszcza dla młodzieży używać i rozwijać.

Cele te nie byłyby możliwe do osiągnięcia samymi środkami publicznymi. Zoo w Eberswalde – podobnie jak większość podobnych instytucji – jest zatem również w przyszłości uzależnione od wsparcia prywatnych i prywatnych darowizn.

Stowarzyszenie lubi postrzegać siebie jako organizatora i powiernika prywatnego zaangażowania swoich członków, wszystkich przyjaciół i sympatyków ogrodu zoologicznego Eberswalde!

www.zoo-eberswalde-foerderverein.de