Immediate Affinity

Ochrona gatunkowa

Ogród Zoologiczny Eberswalde jest aktywnie zaangażowany w ochronę gatunków zwierząt chronionych Konwencją Waszyngtońską o Ochronie Gatunków. Dzięki zróżnicowanej populacji zwierząt staje się nie tylko żywym muzeum historii naturalnej, ale także placówką edukacyjną i badawczą. We wszystkich obszarach zoo można znaleźć wskazówki i sugestie dotyczące interakcji między naturą, zwierzętami i ludźmi.

Dziś ogrody zoologiczne są ośrodkami koordynacyjnymi ochrony przyrody i gatunków. Dla wielu gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem w ogrodach zoologicznych opracowano strategie hodowlane, które stanowią wiążące wytyczne dla hodowców. Zoo w Eberswalde uczestniczy w Europejskim Programie Hodowli Przyrody (EEP) mającym na celu długoterminowe zachowanie na terenie obiektu wybranych gatunków zwierząt, których populacja na wolności jest bardzo zagrożona wyginięciem człowieka.

Eberswalde jako jedyne zoo w Brandenburgii jest członkiem Fundacji Ochrony Gatunków. Ta wspólna inicjatywa ogrodów zoologicznych, parków zwierząt i organizacji zajmujących się ochroną przyrody wnosi znaczący wkład w ochronę egzystencjalnie zagrożonych gatunków zwierząt, ich różnorodności genetycznej i ekosystemów. Dzień Ochrony Gatunków ma stałe miejsce w kalendarzu ZOO.