plan_pl

Dojazd ze Szczecina pociągiem RB66 do Angermünde, dalej pociągiem RE3 do Eberswalde. Ze stacji kolejowej kursuje co godzinę autobus linii 865 bezpośrednio do zoo.
Dalsze informacje zamieszczono w portalach www.vbb-online.de lub www.rozklad.sitkol.pl
Dojazd ze Sczecina samochodem:
Autostradą wzdłuż A11 przez ok. 67 km, potem zjazd 10-Chorin w kierunku Eberswalde/Britz. W Eberswalde trasa do zoo jest dokładnie oznakowana.