Zoo Eberswalde
Am Wasserfall 1
16225 Eberswalde
 
Telefon: +49 (0)33 34 – 2 27 33
Fax: +49 (0)33 34 – 2 34 65
e-mail: zoo@eberswalde.de
 
Zielona Szkoła Zoo:
Telefon: +49 (0)33 34 – 2 28 09
Fax: +49 (0)33 34 – 5 26 79 98
e-mail: zooschule@eberswalde.de
 
Dyrektor: Pan Dr. Bernd Hensch
Zastępca: Pan Dipl. Ing. Siegfried Dombrowski
Inspektor zoo: Pani Regine Schwarz
Dyrektor Szkoły Zoo: Pani Paulina Ostrowska  

Wyłączenie odpowiedzialności
 
1. Zawartość strony internetowej
Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność i kompletność informacji. Roszczenia wobec autora odnoszące się do wszelkiego rodzaju szkód materialnych bądź duchowych, spowodowane korzystaniem z podanych informacji lub też przez wykorzystanie błędnych i niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile nie zostało udowodnione rażące i umyślne zaniedbanie ze strony autora.
 
Wszystkie oferty są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany części lub całej oferty, bez uprzedniego powiadomienia w razie uzupełnienia publikacji, jej czasowego bądź całkowitego usunięcia.
 
2. Odnośniki i linki
Za bezpośrednie lub pośrednie odnośniki do innych stron internetowych („linki“), które są poza zakresem odpowiedzialności autora, zobowiązanie do odpowiedzialności następuje wyłącznie wtedy, gdy autor zdaje sobie sprawę z ich treści i jest to technicznie możliwe i uzasadnione w celu zapobieżenia stosowania nielegalnych treści.
 
Dlatego też autor wyraźnie oświadcza, że w momencie dołączania linków, ich treści nie były sprzeczne z prawem. Autor nie ma wpływu na aktualną i przyszłą organizację i treść tych stron. Dlatego też dystansuje się wyraźnie od wszystkich treści linków, które zostały zmienione po ich zamieszczeniu. Dotyczy to wszystkich linków i odnośników zamieszczonych na naszej stronie internetowej, jak również obcych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niepełne treści oraz za szkody wynikające z korzystania z podanych informacji, odpowiedzialny jest wyłącznie autor tej strony, nie ten, kto tylko odnosi się do tych stron.
 
3. Znaki towarowe i prawa autorskie
Wszystkie marki i znaki towarowe podane na stronie internetowej podlegają bez zastrzeżeń przepisom praw autorskich obecnie wpisanego właściciela. Sama wzmianka nie oznacza, że znaki towarowe nie są chronione przez prawo.
 
Prawa autorskie do opublikowania sporządzonych przez autora obiektów, pozostają wyłącznie u autora. Wszelkie powielanie lub wykorzystywanie grafik, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora, jest zabronione.
 
4. Ważność prawna niniejszego zrzeczenia się odpowiedzialności
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, które zostało okreslone na tej stronie. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są zgodne z prawem lub są niepełne, pozostałe części dokumentu w ich treści i ważności pozostają nienaruszone.
 

Twórcy obrazu
 
shotshop: Christoph Kleinert, Harald Richter
DigitalStock: Jens Klingenbiel, R. Schmäschke
fotolia.de: Susie Bates, bierchen, Brigitte Bohnhorst, Sascha Burkard, davy liger, Gerisch, Eric Gevaert, Hansderzweite, Margo Harrison, Helena, hfox, Marcel Hurni, Eric Isselée, Brian Jackson, janbugno, JitHon, lemmiu, Jens Klingebiel, Oleg Kozlov, Mischa Krumm, Angelika Möthrath, nordlicht, Marcel Schauer, Michael Siller, Slowtypist, Vasily Smirnov, Oleg Sviridov, SyB, Sven Weber, TSOMBOS Alexis,
 
Zoo Eberswalde